Värskendused


Arvustused

aasta tagasi
- Ingo V
11 kuud tagasi
- Marika J

Veeseireteenus

💦 Veeseire
💦 Atesteeritud proovivõtja teenus
💦 Proovivõtmine joogiveest, pinnaveest, heitveest, reoveest, põhjaveest, reoveesettest
💦 Vee omaduste, veetaseme, vee vooluhulga, vee voolukiiruse ja vee sügavuse mõõtmine
💦 Reostuskoormuse määramine
💦 Puurkaevu mõõdistamine. Puurkaevu mõõdistamise akti koostamine. 

Proovivõtmise valdkonnad: Joogivesi, heitvesi ja reovesi, reoveesetted, pinnavesi, põhjavesi.

✓ Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistõend nr 1276/15,  1624/19. 
✓ Proovivõtmise valdkonnad: Joogivesi, heitvesi ja reovesi, reoveesetted, pinnavesi, põhjavesi.
✓ Joogivee proovivõtja atesteerimistunnistus nr 717.
✓ Tegevusluba KHY000050, Hüdrogeoloogilised tööd, Hüdrogeoloogiline kaardistamine, Hüdrogeoloogilised uuringud  ****

Maapõueretked

Võtke meiega ühendust
Sõnum on saadetud. Võtame teiega varsti ühendust.